– Ogłoszenie przetargu na lokal – Rynek 35

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokale użytkowe położone w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35 (na parterze ratusza).
Położenie, układ pomieszczeń przedstawia załącznik graficzny nr 1.

Lokale do wynajęcia Rynek 35

Nr lokalu

Powierzchnia

całkowita w m2

Wyposażenie

Przeznaczanie

Media

Lokal nr 1

23,65

bez samodzielnych sanitariatów-możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego

Prowadzenie działalności handlowej, usługowej

(za wyjątkiem usług gastronomicznych)

Energia elektryczna w oparciu o wskazania podlicznika (refaktura), ścieki -ryczałt wg aktualnych stawek w oparciu o ilości zatrudnionych osób (1,5m3/osobę/miesiąc) lub w oparciu o wskazanie podlicznika,

Ogrzewanie ryczałt-3zł netto/m2/miesiąc

Lokal nr 2

27,73

z samodzielnym WC

Lokal nr 3

36,92

bez samodzielnych sanitariatów-możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego

Lokal nr 4

27,25

z samodzielnym WC

1.Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni – 25,00 złotych.
2.Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. w Pienińskim Banku Spółdzielczym Nr 93 8817 0000 2001 0000 1687 0101 najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem, oraz dokonanie rejestracji oryginału dowodu wpłaty wadium w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Krościenko n.D. – Rynek 32 do dnia 27.01.2021 do godz.15-tj. Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest zapis w rejestrze wpłat wadium.
Wadium jest jednakowe dla każdego z lokali przeznaczonych do wynajmu. W tytule wpłaty należy podać numer lokalu np. „wadium lokal nr 1”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu na więcej niż 1 lokal muszą dokonać wpłaty wadium na każdy z lokali (z podaniem numeru lokali w tytule wpłaty wadium).

4.Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację przekazywane jest na konto organizatora i zaliczane na poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

5.Licytacja odbędzie się w dniu 28.01.2021 r. w budynku Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem- Rynek 35 (sala konferencyjna) o następujących godzinach:
5.1. lokal nr 1 – licytacja o godz. 11:00
5.2. lokal nr 2 – licytacja o godz. 11:20
5.3. lokal nr 3 – licytacja o godz. 11:40
5.4. lokal nr 4 – licytacja o godz. 12:00

6.Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Grzegorzem Szerszeń tel. 262-57-26 w godz. 1000-1500.

7.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.Wygrywający licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 dni roboczych od dnia postawienia lokalu do dyspozycji wygrywającego licytację pod rygorem utraty wadium i prawa najmu do wylicytowanego lokalu.

9. Lokal może być dostępny dla wygrywającego licytację od 29.01.2021 roku.

Krościenko nad Dunajcem 12.01.2021

 

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top