– Ogłoszenie o przetargu na lokal

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 13,20m2, położony w Krościenku n.D. przy ul.Jagiellońskiej 33 (parter), składający się z 1-go pomieszczenia oraz WC, wyposażonego w instalację elektryczną, oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową .

1.Cena wywoławcza za 1 m2powierzchni – 20,00 złotych.

2.Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych złotych) na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. w Pienińskim Banku Spółdzielczym Nr 93 8817 0000 2001 0000 1687 0101 najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem, oraz dokonanie rejestracji oryginału dowodu wpłaty wadium w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Krościenko n.D. – ul.Sobieskiego 3f (PSZOK) do dnia 04.05.2022 do godz.15-tj. Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest zapis w rejestrze wpłat wadium.

4.Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację przekazywane jest na konto organizatora i zaliczane na poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

5.Licytacja odbędzie się w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 11 00w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, II -piętro (sala obrad rady gminy).

6.Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Grzegorzem Szerszeń tel. 18 262-57-26 w godz. 1000-1500.

7.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.Wygrywający licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 dni roboczych od dnia postawienia lokalu do dyspozycji wygrywającego licytację pod rygorem utraty wadium i prawa najmu do wylicytowanego lokalu.

9. Lokal może być dostępny dla wygrywającego licytację od 05.05.2022 roku.

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top