– Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje:

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokal użytkowy położony w Krościenku nad Dunajcem przy ul.Targowej 3.

Lokale do wynajęcia:

Nr lokaluAdresPowierzchnia Całkowita  w m2WyposażeniePrzeznaczanieMedia
Lokal nr 1ul.Targowa 3 Krościenko nad Dunajcem43,59Instalacja wod.-kan. z WC, umywalka, ogrzewanie gazowe, inst elektrycznaprowadzenie działalności handlowej, usługowej  Na podstawie indywidulanych umów zawieranych z dostawcami usług

Powierzchnia terenu przylegająca do lokalu nie jest objęta przetargiem. Może zostać wynajęta na podstawie odrębnej umowy.

1.Cena wywoławcza za 1 m2powierzchni – 20,00 złotych.

2.Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. w Pienińskim Banku Spółdzielczym Nr 93 8817 0000 2001 0000 1687 0101 najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem, oraz dokonanie rejestracji oryginału dowodu wpłaty wadium w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Krościenko n.D. – ul.Sobieskiego 3f (PSZOK) do dnia 23.11.2023 do godz.15-tj. Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest zapis w rejestrze wpłat wadium.

W tytule wpłaty należy podać : „wadium lokal ul.Targowa 3”

4.Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację przekazywane jest na konto organizatora i zaliczane na poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

5.Licytacja odbędzie się w dniu 24.11.2023 r. w budynku Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem- Rynek 35 (II piętro – sala obrad rady gminy ) o godzinie 11 00.

6.Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Grzegorzem Szerszeń tel. 18 262-57-26 w godz. 1000-1500.

7.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.Wygrywający licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 dni roboczych od dnia postawienia lokalu do dyspozycji wygrywającego licytację pod rygorem utraty wadium i prawa najmu do wylicytowanego lokalu.

9. Lokale mogą być dostępne dla wygrywającego licytację od 24.11.2023 roku.

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top