– Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania “Krościenko- Toporzysko”

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp:  „Krościenko – Toporzysko” Nr XXXV/298/2022 z 31 marca 2022r.,

zawiadamiam

o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 24.01.2023 r. do 15.02.2023 r.:

projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Toporzysko dla terenów w miejscowości Krościenko nad Dunajcem,  przedstawionych na dwóch załącznikach graficznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.kroscienko.pl. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 15.02.2023 r. o godzinie 10-tej na sali posiedzeń Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem  odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach.

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanymi z opracowaniem projektu zmiany planu, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami ) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: gmina@kroscienko.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl.

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top