– Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem następujących Uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Uchwały Nr XXXV/300/2022 z 31 marca 2022r.w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Zawodzie 3, dla terenów położonych w Krościenku nad Dunajcem i przedstawionych na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały;
  2. Uchwały Nr XXXV/301/2022 z 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 3, dla terenów położonych w Grywałdzie i przedstawionych na załączniku graficznym nr 1  do ww. uchwały.

Równocześnie w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r. poz..2373 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozoddziaływania na środowisko sporządzanych  do ww. planów miejscowych.

          W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 10 maja 2022r. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, przesyłać na adres Urzędu: 34–450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: gmina@kroscienko.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl

Wójt Gminy Krościenko n/Dunajcem

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top