– Małopolska Niania 3.0

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie kontynuuje realizowaną od wielu lat w regionie politykę wspierania Małopolan w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez rodziców niani do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z ciągle aktualnymi potrzebami rodziców w zakresie zwiększenia dostępu do usług opieki nad najmłodszymi dziećmi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza gminy z terenu województwa małopolskiego do współpracy w realizacji Zadania „Małopolska Niania 3.0” w latach 2024-2026. Przedsięwzięcie będzie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom województwa małopolskiego. Otrzymane środki pozwolą gminom na wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani.

O pomoc finansową na realizację Zadania mogą ubiegać się wszystkie gminy z terenu Małopolski.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację Zadania w latach 2024- 2026 kwotę 2 971 560 zł.

Gmina, w zależności od zidentyfikowanych lokalnych potrzeb, może wnioskować o pomoc finansową:

 • tylko na rok 2024 lub na lata 2024-2025, albo też na lata 2024-2026 – w przypadku wniosków składanych do 31.07.2024 r.
 • tylko na rok 2025 lub na lata 2025-2026 – w przypadku wniosków składanych od 1.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nabór wniosków gmin o dotację odbywa się w sposób ciągły od dnia 22.02.2024 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru, w szczególności w przypadku, gdy pula środków przewidziana do wykorzystania na dany rok, bądź na całość Zadania zostanie rozdysponowana, przy czym informacja o wstrzymaniu lub zakończeniu naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl

Wypełniony na formularzu zamieszczonym poniżej i podpisany przez osoby uprawnione Wniosek o przyznanie gminie dotacji należy złożyć:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
  lub
 2. osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
  lub
 3. elektronicznie – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: skrzynka podawcza Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie  – z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i oznaczeniem w temacie: „Wniosek-Małopolska Niania 3.0”.

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi zostać przesłany w formacie .pdf podpisany elektronicznie (tj. przy użyciu podpisu kwalifikowanego) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym. 
Ze względu na formuły obliczeniowe ułatwiające kalkulację wydatków zaleca się, aby wniosek został sporządzony i zapisany najpierw w pliku excel, a następnie zapisany w formacie .pdf i przekazany do podpisu.
Rekomenduje się, aby niezależnie od wybranego sposobu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1-3, wypełniony plik excel został dodatkowo przekazany na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub na adres skrzynki ePUAP, o której mowa wyżej. Przesłanie wniosku wyłącznie w pliku excel lub wyłącznie na adres e-mail nie będzie uznane za jego złożenie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do ROPS:

 1. w przypadku wersji papierowej – data/godzina potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie stempla pocztowego),
 2. w przypadku wersji elektronicznej (format .pdf) – data/godzina doręczenia na skrzynkę podawczą ePUAP.

Ocena wniosków odbywać się będzie w sposób cykliczny i będzie obejmować wnioski złożone w danej rundzie czasowej (np. dwumiesięcznej, kwartalnej).

Więcej informacji i aktualne załączniki na stronie https://rops.krakow.pl/malopolska-niania/aktualnosci,malopolska-niania-30-rozpoczynamy-nabor-wnioskow-gmin-o-dotacje-na-lata-2024-2026

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top