– LVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2024 roku o godzinie 1300 odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na utworzenie linii użyteczności publicznej Jaworki – Nowy Targ.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2023 – 2025”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie 6.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/488/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35 (lokal 3) na okres pięciu lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35 (lokal 4) na okres pięciu lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35 (lokal 2) na okres trzech lat.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 8 na okres trzech lat.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 6 na okres trzech lat.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/514/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/515/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2023r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 25. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie stanu realizacji prowadzonych czynności kontrolnych.
 26. Odpowiedzi na interpelacje.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top