– LIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 1300 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Toporzysko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Zawodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Grywałd.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Sołectwie Dziadowe Kąty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35, na okres trzech lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul. Szkolnej 1, na okres trzech lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 września 2023r. Radnego Stanisława Tkaczyka na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 20. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top