– Komunikaty dotyczący zakupu żywności i grzybów na stoiskach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu przypomina:

Komunikat dotyczący zakupu środków spożywczych  na wolnostojących stoiskach sprzedaży.

Kupując  produkty na wolnostojących stoiskach sprzedaży , zwracaj uwagę na to w jakich warunkach przetrzymywane są łatwopsujące środki spożywcze !!!

Eksponowanie środków spożywczych w miejscach nasłonecznionych wpływa negatywnie na ich jakość.

Środki spożywcze wymagające przetrzymywania w niskich temperaturach, nie powinny być przetrzymywane w temperaturze otoczenia  m.in.: serki krowie, serki owcze,  korbacze, przetwory owocowe i warzywne w  butelkach i słoikach muszą być przetrzymywane w chłodniach w temperaturze deklarowanej przez producenta. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości , zgłoś to do Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego na danym terenie.

Zwracaj UWAGĘ czy produkty ,które chcesz kupić nie mają zmienionych cech i właściwości  fizykochemicznych i  organoleptycznych.

Wszystkie stoiska sprzedaży  które działają w ramach  RHD /rolniczego handlu detalicznego/, muszą w  widocznym miejscu zawierać wyraźny napis: rolniczy handel detaliczny i wskazywać dane:

  • Twoje imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu,
  • adres, gdzie prowadzona jest produkcję sprzedawanej żywności,
  • w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i złożonej – weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu.

Na każdym opakowaniu  produktów musi  znajdować się wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie opakowania, naniesione w sposób czytelny i trwały oraz widoczne z zewnątrz. Oznakowanie może być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu lub na etykiecie, która stanowi integralną część opakowania. Opakowania te nie mogą zawierać żadnych oznaczeń, które mogłyby wprowadzać w błąd.

W zależności od specyfiki produktów  przetworzonych z owoców lub warzyw  produkowanych  w ramach rolniczego handlu detalicznego , opakowania jednostkowe muszą zawierać następujące informacje:

  • nazwa  produktu
  • składniki
  • masa netto
  • producent
  • data minimalnej trwałości !  lub data przydatności do spożycia !

Wprowadzane do obrotu  środki spożywcze muszą posiadać oznakowania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi tj.:

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

[3] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 494 ze zm.).


Komunikat dotyczący obrotu grzybami

GRZYBY

W Polsce do obrotu i przetwórstwa dopuszczone są grzyby uprawne oraz leśne wymienione w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r.

Grzyby świeże dopuszczane są do obrotu na postawie atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora, natomiast grzyby suszone na podstawie atestu uzyskanego od grzyboznawcy . Na słoiku lub innym opakowaniu  muszą znajdować się informacje o gatunku grzybów oraz numer grzyboznawcy wydającego ATEST.

KUPUJ TYLKO  TE PRODUKTY , KTÓRE  SĄ PRAWIDŁOWO OZNAKOWANE I PRZETRZYMYWANE !!!

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości  handlowej wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych, zgłoś tę sprawę do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która sprawuje nadzór nad tymi produktami.

Kalendarium informacji

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Back to top