– Informacja o udzieleniu dotacji z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023

Krościenko nad Dunajcem

ZARZĄDZENIE Nr 23.2023
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.40 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) oraz § 3 ust. 10 Uchwały Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko n.D. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 roku, poz. 48 z dnia 9 stycznia 2012 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Udzielam Spółdzielczemu Klubowi Sportowemu „Sokolica” w Krościenku nad Dunajcem dotację w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2023 roku, pod nazwą „Propagowanie uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej w Gminie Krościenko nad Dunajcem”.

§ 2

Dotacja udzielona zostanie po podpisaniu umowy określającej szczegółowy przedmiot dotacji oraz sposób jej rozliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
JAN DYDA

Kalendarium informacji

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Back to top