– Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym – uprawnienia

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (oraz analogicznie: ustawy z dnia 19 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – pellet, gaz skroplony LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe oraz biomasa) do dnia 02 listopada 2022 roku obowiązywał następujący przepis:

Zgodnie z art. 2 ust 3a: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
Natomiast ust. 3b stanowi, że: W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dlatego wszystkie wnioski o wypłatę dodatku węglowego – złożone jako kolejne „na ten sam adres” miejsca zamieszkania pozostawiano bez rozpoznania.

Dnia 3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236), która wprowadza istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

W myśl uchwalonych przepisów w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła: „jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego”.

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W związku z powyższym istnieje możliwość ubiegania się o dodatek o ile spełnia się kryterium opisane w znowelizowanej ustawie, tj.:, jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych w odrębnych lokalach – ale toczy się postępowanie o ustalenie odrębnego adresu dla odrębnych lokali.

Powyższa informacja została umieszczona na stronie internetowej tutejszego Urzędu Gminy www.kroscienko.pl (data umieszczenia 08-11-2022 roku).

Analogiczne przepisy i rozwiązania prawne zostały wprowadzone do pozostałych dodatków (tj: pellet, gaz skroplony LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe oraz biomasa).

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top