– Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od stycznia 2024 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, zapewniającego wsparcie finansowe dla osób, które szczególnie odczuwają wzrost cen energii.

Dodatek osłonowy został wprowadzony pod koniec 2021 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie było odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 roku można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Świadczenie będzie przyznawane tylko na pół roku na okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 30.06.2024 roku.

Wnioski należy składać w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 • Wniosek może złożyć osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dowolna pełnoletnia osoba w wieloosobowym gospodarstwie domowym.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 • Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi:
  • 2 100,00 zł “netto” miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1 500,00 zł “netto” na osobę miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego.
 • Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania (kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków).
 • Wysokość dodatku w 2024 roku:
Wielkość gospodarstwa domowegoPodstawowa kwota dodatku w złPodwyższona kwota dodatku w zł*
jednoosobowe228,80286,00
2-3 osoby343,00429,00
3-5 osób486,20607,75
6 i więcej osób657,80822,25

*Przysługuje, gdy źródło ciepła jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi oraz jest zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 • Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku
 • W przypadku przyznania dodatku osłonowego informacja będzie wysyłana na adres e-mail podany we wniosku. Jeśli adres e-mail nie będzie podany, informacja nie będzie wysyłana.
 • W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego decyzja zostanie wysłana pocztą.
 • Wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.        

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 •  w formie papierowej – pocztą lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem Dział Świadczeń Rodzinnych pokój nr 18 (budynek Ośrodka Zdrowia w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2) – w godzinach poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30
 • elektronicznie – poprzez platformę ePUAP
 • za pośrednictwem poczty

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

 Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy-w-2024-r-nowy-wzor-wniosku-przygotowywany-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska

Formularze wniosków będzie można pobrać osobiście w siedzibie GOPS lub ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top