– Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Trzech Koron w Krościenku n.D. – wszczęcie postępowania

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.503) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych na działkach Ew. nr 10901, 10900, 10471/1, 10477/9, 10389, 130, 10572, 11285/1 położonych przy ulicy Trzech Koron w Krościenku n.D.” – inwestor: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika: Rafała Jędrzejek .

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top