– “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Św. Kingi w Krościenku n.D.”- wszczęcie postępowania

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania::  „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE wraz z przyłączami gazu  na działkach  Ew. nr 10393/6, 8651/2, 8651/1,  8432/6, 8432/7, 8418/5, 8418/6, 10850, 10496, 11287, 11058, 8318/3, 8318/7, 8310/2, 8310/3, 8301/3, 8009/1, 8004/5, 8009/3, 8004/6, 7974/17, 7979/10, 7974/22, 7974/23, 7974/25, 7896/10, 7887/8, 7887/9, 7865/3, 7828/1, 7828/7, 7828/8, 7754/1, 7742/3, 7705/4, 7578/2, 7574/1, 7574/2, 7545/1, 7545/2, 7542/1, 7574/3, 7578/3, 7828/3, 7828/9, 7828/5, 7828/11, 7828/10, 7828/12, 7828/13, 7880/11, 7880/10, 11106/1, 7877/5, 7870/5, 7865/5, 7858/4, 7849/4, 7842/5, 7833/5, 7827/5, 7824/6, 7824/7, 7822/4, 7822/5, 7820/4, 7820/5, 7819/5, 7819/4, 7816/6, 7816/7, 7824/5, 7814/5, 7814/4, 7814/3, 7816/3, 7811/3, 7811/1, 7750/6, 7750/7, 7750/8, 7814/6, 7750/9, 7750/12, 7750/11, 7738/7, 7743/3, 7750/10, 7743/2, 7738/5, 7729/6, 8650, 7729/8, 7738/6, 7729/7, 7729/9  położonych  w Krościenku n.D.” – inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. reprezentowana przez pełnomocnika: Marcina Kita

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top