– Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w Krościenku n.D – wszczęcie postępowania

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Centrum w Krościenku nad Dunajcem na działkach Ew, nr 10484/104, 10484/87, 10484/150, 10484/86, 10484/128, 10484/80, 10484/79, 10484/52, 10484/35, 10484/40, 10484/123, 10484/41, 10437/6, 1371/51, 1371/52, 1371/53, 1371/54, 1371/55, 1371/56, 1371/57, 1371/58, 1371/59 położonych w rejonie ulicy Sobieskiego ” – inwestor : Gmina Krościenko n.D. Rynek 35 34-450 Krościenko n.D. działająca przez pełnomocnika Krzysztofa Faron reprezentującego firmę FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Back to top