– Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku n.D. – wszczęcie postępowania

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ciągami komunikacyjnymi przy cmentarzu komunalnym w Krościenku nad Dunajcem na działkach Ew, nr 8294, 8267/4, 8274/6, 8274/4, 8286/2, 8248/4, 8239/2, 8209/4, 8218/2, 8192/2, 8183/2, 8147/2, 10848 położonych przy ulicy Św. Kingi.” – inwestor : Gmina Krościenko n.D. Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D. działająca przez pełnomocnika Bartosza Michalski ul. Czarneckiego 22a, 44-100 Gliwice.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Kalendarium informacji

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to top