– Gmina Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem (Pieniny))

Krościenko to jedna z najstarszych miejscowości w całym górnym biegu rzeki Dunajec, położona na styku Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Pobliskie tereny zaliczane są do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski. Osobliwością krajobrazową na międzynarodową skalę jest przełom Dunajca.
W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady ciekawej historii.

Dokładna data założenia miejscowości nie jest znana, ślady pobytu ludności w Pieninach pochodzą z IX w. Według Długosza Krościenko miało istnieć już w roku 1251. W czasie III najazdu tatarskiego w 1287 r. Crosna nad Chrostnicą było już prawdopodobnie miastem na prawie polskim, a powstanie miejscowości związane jest prawdopodobnie z budową najwyżej położonego w Polce zamku tj. Zamku Pienińskiego. W 1348 r. król Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim.

Back to top