– Gospodarka komunalna

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z zadrzewień gminnych

Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Topola–100%), oraz drewna średniowymiarowego (topola 100%) pozyskanego przez sprzedającego (loco skład)

Drewno pozyskane w styczniu 2024.

Drewno wielkowymiarowe w kłodach do dalszej manipulacji o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 25 cm. Dominująca …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokal użytkowy nr 1 położony w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35.

Lokale do wynajęcia:

Nr lokaluAdresPowierzchnia całkowita  w m2WyposażeniePrzeznaczanieMediaLokal nr 1Rynek 35, Krościenko nad Dunajcem23,65bez samodzielnych sanitariatów-możliwość korzystania z WC ogólnodostępnegoProwadzenie działalności handlowej, usługowej (za wyjątkiem usług gastronomicznych)Energia elektryczna w …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem

 Nieruchomości zamieszkałe

Kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie od 1-go lutego 2024 r.

Nowe stawki zostały uchwalone przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 21 grudnia 2023 roku ( uchwała2) nr  LVI/505/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty …

Aplikacja „Moje Odpady”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem informuję, iż uruchomiono bezpłatną aplikację „MOJE ODPADY” dla mieszkańców naszej gminy.

 Aplikacja “Moje odpady” zawiera:

mobilny harmonogram odbioru odpadównajważniejsze informacje dotyczące PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)samouczek z wytycznymi ułatwiającymi segregację odpadów komunalnychinformacje o terminach  wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje:

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 115,73 m2, położony w Krościenku n.D. przy Rynek 9 (parter), składający się z 3 pomieszczeń (handlowe, magazyn i WC ) wyposażonych w instalację elektryczną, instalację gazową oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową .

1.Cena wywoławcza za 1 …

Back to top