– Gospodarka komunalna

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje:

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 115,73 m2, położony w Krościenku n.D. przy Rynek 9 (parter), składający się z 3 pomieszczeń (handlowe, magazyn i WC ) wyposażonych w instalację elektryczną, instalację gazową oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową .

1.Cena wywoławcza za 1 …

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie § 26 ust.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2018 poz.2294)w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnegow Nowym Targu (znak NHK.903.281.2023)z 09.08.2023 roku,

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D.informuje,że woda z wodociągu gminnego w Krośnicy,ze względu na …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z zadrzewień gminnych

Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Topola–80%, jesion-10%, modrzew-10%), oraz drewna średniowymiarowego (topola, wiąz) pozyskanego przez sprzedającego (loco skład)

Drewno pozyskane w okresie:

modrzew, wiąz – marzec 2023topola, jesion – czerwiec 2023

Drewno wielkowymiarowe w kłodach do dalszej manipulacji o średnicy …

Krościenko nad Dunajcem

Przypominamy, że aby uniknąć kosztów upomnień, opłaty za zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:I rata – do 15-go marca,II rata – do 15-go czerwca,III rata – do 15-go września,IV rata – do 15-go listopadaWięcej informacji dotyczącej gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem 18 262 57 26

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023:

Harmonogram – Grywałd 2023Pobierz

Harmonogram – …

W związku z przystąpieniem Gminy Krościenko nad Dunajcem do sprzedaży węgla kamiennego w ramach tzw. zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem został wyznaczony do realizacji zadań związanych z prowadzeniem sprzedaży węgla dla …

Back to top