– Gospodarka komunalna

Krościenko nad Dunajcem

Przypominamy, że aby uniknąć kosztów upomnień, opłaty za zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:I rata – do 15-go marca,II rata – do 15-go czerwca,III rata – do 15-go września,IV rata – do 15-go listopadaWięcej informacji dotyczącej gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem 18 262 57 26

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023:

Harmonogram – Grywałd 2023Pobierz

Harmonogram – …

W związku z przystąpieniem Gminy Krościenko nad Dunajcem do sprzedaży węgla kamiennego w ramach tzw. zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem został wyznaczony do realizacji zadań związanych z prowadzeniem sprzedaży węgla dla …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w Krośnicy (nr ew. dz.2003,1950,1951,1952, obręb Krośnica),

I. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna iglastego na pniu (gatunek dominujący jodła pospolita), o łącznej ilości ok.240 m³ (tj. około 80 szt. drzew) rosnących na działce nr ew. 2003, 1950, 1951, 1952 …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 46,00 m2, położony w Krościenku n.D. przy ul.Jagiellońska 11 (parter), składający się z 3 pomieszczeń ( handlowe, zaplecze i WC ) wyposażonych w instalację elektryczną, oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 46,00 m2, położony w Krościenku n.D. przy ul. Jagiellońska 11 (parter), składający się z 3 pomieszczeń (handlowe, zaplecze i WC ) wyposażonych w instalację elektryczną, oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową .

Cena wywoławcza za 1 …

Krościenko nad Dunajcem

zestawienie-ofert-sprzedaz-drewna-Krosnica-15.07.2021Pobierz

Wójt Gminy  Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w Hałuszowej ( nr ew. dz.579,  obręb Hałuszowa),

Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna iglastego na pniu  (gatunek dominujący jodła pospolita), o łącznej ilości ok.150 m³ (tj. około 60 szt. drzew) rosnących na działce nr ew. 579 o pow.4,76ha w …

Back to top