– Informacja dla osób uprawnionych do zakupu węgla kamiennego po preferencyjnej cenie

W związku z przystąpieniem Gminy Krościenko nad Dunajcem do sprzedaży węgla kamiennego w ramach tzw. zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem został wyznaczony do realizacji zadań związanych z prowadzeniem sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Z uwagi na ograniczoną ilość dostępnego węgla uprawnione osoby będą mogły w pierwszej kolejności kupić 1 tonę węgla, pozostałą zadeklarowaną ilość w późniejszym terminie.

W razie niewykorzystania limitu tegorocznego będzie go można wykorzystać w całości w przyszłym roku.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem będą się kontaktować telefonicznie lub mailowo z każdą osobą, która złożyła wniosek o zakup węgla i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla.

Cena węgla wynosi 1968 zł  brutto za tonę.

Płatności będzie można dokonać w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku nad Dunajcem lub przelewem na rachunek nr: 03 8817 0000 0000 1687 2000 0040 zgodnie z informacjami udzielonymi przez pracowników ZGK. Faktury będą wystawiane w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Jana III Sobieskiego 3F, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwośći oczekiwanie na kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków.

Certyfikaty jakości:

Back to top