– GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem w ostatnich dwóch latach realizował Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegający między innymi na zapewnieniu dostępu do tzw. „Opasek bezpieczeństwa”.

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,detektor upadku,czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,lokalizator GPS,funkcje …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że można już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, zapewniającego wsparcie finansowe dla osób, które szczególnie odczuwają wzrost cen energii.

Dokument wchodzi w życie 19 stycznia 2024 roku.

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

– …

Od dnia 1 stycznia 2024 roku w systemie świadczeń opiekuńczych równolegle funkcjonuje świadczenie pielęgnacyjne w dwóch wariantach tzn. według „starych” zasad oraz według „nowych” zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przyznając uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego za okres do końca roku 2023 badany jest

związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy rezygnacją lub niepodejmowaniem przez opiekuna zatrudnienia w związku …

Okres, za który możliwa jest refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, został przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Refundacja podatku VAT przysługuje osobie, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu …

Od stycznia 2024 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, zapewniającego wsparcie finansowe dla osób, które szczególnie odczuwają wzrost cen energii.

Dodatek osłonowy został wprowadzony pod koniec 2021 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie było odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i …

Gmina Krościenko nad Dunajcem za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej podobnie jak w ubiegłych latach, sfinansowała zakup 32 paczek dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy, które uczęszczają do placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Szczawnicy. Mamy nadzieję, że mikołajkowe upominki spowodowały uśmiech na twarzach wszystkich obdarowanych. Fot.: …

Back to top