– Urząd Gminy

W ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2016-2017,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje projekt pn:„Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Zakres prac obejmuje m.innymi wykonanie progów zwalniających,  przejścia dla pieszych, uzupełnienie znaków …

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na organizację zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów” Pieniny” z Krościenka  wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR

Celem projektu była poprawa zdrowia i aktywności fizycznej osób w wieku senioralnym

W ramach projektu zostały przeprowadzone  wykłady i konsultacje z lekarzem pierwszego …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „REMONT PIECÓW WĘGLOWYCH – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i był  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   w …

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych    gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała 2  kolejne  projekty

1.Remont drogi gminnej ul.Józefa Robotnika w Krośnicy Wartość projektu:  78 283,10zł.Dofinansowanie: 30 000,00zł.

oraz

2.Remont drogi gminnej ul. Lubań w Krościenku Celem projektów jest poprawa dojazdu do gruntów rolnych

Wartość projektu:  85 039,74,10zł.Dofinansowanie: 30 000,00zł.

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „ROMSKIE  DOMY DO REMONTU – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i jest  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  projekt pn: „Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji …

Back to top