– Zdrowy i aktywny senior

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na organizację zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów” Pieniny” z Krościenka  wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn:ZDROWY I AKTYWNY SENIOR

Celem projektu była poprawa zdrowia i aktywności fizycznej osób w wieku senioralnym

W ramach projektu zostały przeprowadzone  wykłady i konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu psychologiem oraz dietetykiem. Działania edukacyjne dotyczyły  zagadnień związanych z profilaktyką typowych chorób wieku starszego, znaczenia aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i  aktywności intelektualnej, oraz prawidłowego żywienia dostosowanego do starzejącego się organizmu. Seniorzy z terenu gminy Krościenko dowiedzieli się również, jak aktywnie spędzać czas i skorzystać z zajęć nordic walking.

Wartość projektu 5 700.00zł.

Dofinansowanie 5 000,00zł

Back to top