– Remont dróg gminnych

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych    gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała 2  kolejne  projekty

1.Remont drogi gminnej ul.Józefa Robotnika w Krośnicy 
Wartość projektu:  78 283,10zł.
Dofinansowanie: 30 000,00zł.

oraz

2.Remont drogi gminnej ul. Lubań w Krościenku 
Celem projektów jest poprawa dojazdu do gruntów rolnych

Wartość projektu:  85 039,74,10zł.
Dofinansowanie: 30 000,00zł.

Back to top