– Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

W ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2016-2017,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje projekt pn:Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Zakres prac obejmuje m.innymi wykonanie progów zwalniających,  przejścia dla pieszych, uzupełnienie znaków drogowych  oraz oznakowania poziomego zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

Projekt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie gminy Krościenko.

Wartość projektu 105 002,00 zł

Dofinansowanie  85 792,00 zł

Back to top