– „Romskie domy do remontu – kontynuacja projektu

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn:ROMSKIE  DOMY DO REMONTU – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i jest  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   w Krośnicy .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na terenie gminy Krościenko.Projekt z w 2017 roku zakładał  remont 4 budynków.

Wartość projektu 300.000.00zł.

Dofinansowanie 300 000,00zł.

Back to top