– Urząd Gminy

W ramach konkursu Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Gmina Krościenko zrealizowała zadanie pn : „Pomagamy …

W ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Gmina Krościenko zrealizowała inwestycje pn :Zagospodarowanie części działki ewid.nr 367 w Hałuszowej – wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw

Celem projektu jest …

W Hałuszowej oddano do użytku plac zabaw, który zlokalizowany jest przy ulicy Strażackiej. W obrębie placu znajdziemy m.in. zjeżdżalnię skarpową, urządzenia do ćwiczeń fitness, piaskownicę, huśtawki oraz ławki. Cały teren jest ogrodzony, a wszystkie elementy spełniają rygory bezpieczeństwa tak, aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać wolny czas.

Celem operacji jest rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie częsci …

W ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Krościenko rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn „Zagospodarowanie części działki ewid.nr 367 w Hałuszowej – wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu …

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

W ramach programu Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny składał się będzie z dwóch torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej tj.

– tor FLOWTRACK o długości toru w rzucie …

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2023 roku realizuje  kolejny etap zadania   pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap III

Jest to już trzeci etap zadania, które  realizowane jest  sukcesywnie od 2021 roku.

Na …

Back to top