– Zagospodarowanie części działki ewid.nr 367 w Hałuszowej – wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw

W ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Gmina Krościenko zrealizowała inwestycje pn :Zagospodarowanie części działki ewid.nr 367 w Hałuszowej – wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw

Celem projektu jest  rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko..

Plac zabaw, który zlokalizowany jest przy ulicy Strażackiej. W obrębie placu znajdziemy m.in. zjeżdżalnię skarpową, urządzenia do ćwiczeń fitness, piaskownicę, huśtawki oraz ławki. Cały teren jest ogrodzony, a wszystkie elementy spełniają rygory bezpieczeństwa tak, aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać wolny czas

Całkowita wartość projektu wynosi:  137 802,57zł.

Pozyskane środki finansowe: 63 624,00zł

Wkład własny gminy wynosi: 74 178,57 zł

Zakończenie realizacji projektu – wrzesień 2023

Back to top