– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I nabór

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 3.325.000,00 dla zadania w ramach I naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymii odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Zakres prac obejmuje : Ulica Jarek – dł. wybudowanej sieci kanalizacyjnej z rur PCV śr.200 – 1783,0 m – ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr.160 – 34 szt.o długości – 350,0 m – odtworzenie nawierzchni asfaltowej na długości 1783,0 m oraz Ulica Karola Wojtyły –Papieża – długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej z rur PCV śr.200 – 395,0 m – ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr.160 – 21 szt. o długości 275,0 m.

Termin wykonania 2022 rok

Back to top