– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II nabór

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 190 500,00 zł dla dwóch zadań w ramach II naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.

Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem

Kwota dofinansowania wynosi- 10 450 000,00.zł

Projekt obejmuje modernizację n.w odcinków dróg o łącznej długości w przedziale 9-14 km wraz z wykonaniem chodników.:

Sołectwo Krościenko Centrum –ul. A.Mickiewicza, ul.Lubań ,ul.Pryczków

Sołectwo Krościenko- Zawodzie- ul.Juraszowa (boczna) Franciszka Koterby-Kuriera AK, Zródlana, Zdrojowa,)

Sołectwo Krośnica- ul.Ojca Leona, Ogrody

Sołectwo Grywałd-ul. Polna, Łąkowa,

SołectwoDziadowe Kąty – ul.Zamkowa (boczna ),Przylaski

Sołectwo Tylka-Biały Potok – ul.Biały Potok ,Tylka,

Sołectwo Kąty-Niwki – ul. Niwki, Kąty

SołectwoHałuszowa– ul. Majerz

Planowana wartość inwestycji – 11 000 000,00zł

wkład własny Gminy Krościenko w wysokości 5% wynosi 550 000,00.zł

Przewidywany termin zakończenia prac – 31 grudzień 2024

Zadanie 2.

 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią ,oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krościenko n.D

Kwota dofinansowania wynosi- 4 740 500,00 zł

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania:

Zad.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Grywałd-etap III”

Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. Ok.1,980mb +-10%, a także przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł. Ok.720mb +-10%, umożliwiających podłączenie do sieci co najmniej 60 budynków.

Zad.2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Krościenko -Łąkcica”

Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. Ok.2350mb +-10% i tłocznej o dł.ok.1050mb+-10% wraz z pompownią, komorą pomiarową a także przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł ok.675 mb +-10%, umożliwiających podłączenie do sieci co najmniej 45 budynków.

Planowana wartość inwestycji tych dwóch zadań- 4 990 000,00zł

wkład własny Gminy Krościenko w wysokości 5% wynosi 249 500,00.zł

Przewidywany termin zakończenia prac – 31 grudzień 2024

II

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 1 440 ,00zł dla zadania w ramach II naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. na inwestycje pn : Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe wraz z przebudową dróg publicznych i ich infrastrukturą w Krościenku nad Dunajcem- Etap II

Wartość inwestycji wynosi 1 747 000,00

Dofinansowanie – 1 440,000,00.

Termin zakończenia inwestycji- maj 2024

Back to top