– GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że

Od dnia 01 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej, w siedzibie tut. Ośrodka w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie od dnia 1 lipca 2023 roku przyjmowane są WNISOKI na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 w formie elektronicznej, wraz z kompletem dokumentów o …

Od dnia 01 października 2023 roku zmienia się kwota kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024.

Nowe kryterium wynosi 1 209,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  również tzw. mechanizm “złotówka za złotówkę”.

Krościenko nad Dunajcem

Dnia16 czerwca 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co będzie oznaczać koniec obowiązywania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2. 

W związku z tym, od dnia 6 sierpnia 2023 roku obowiązywać będą poniższe zasady …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  Gmina realizuje Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023”

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem mogą uzyskać – tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami …

Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie   „Jestem seniorem – działam z wigorem!” Lokalni Liderzy 60+ 3.000 zł na inicjatywę społeczną grupy senioralnej 

Fundacja Dzień Dobry, w okresie maj-grudzień 2023 realizuje projekt pt. „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”, dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz  Osób  Starszych  „Aktywni+”  na  …

Back to top