– GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą od 01 grudnia składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 23 listopada (środa)  zostały wypłacone kolejne dodatki:

„Dodatki dla gospodarstw” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 38  dodatków na kwotę 86 000,00 złotych oraz

„Dodatki węglowe” …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (oraz analogicznie: ustawy z dnia 19 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – pellet, gaz skroplony LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe oraz …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 10 listopada (czwartek)  zostały wypłacone kolejne dodatki:

„DODATKI DLA GOSPODARSTW” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 48  dodatków na kwotę 109 000,00 złotych oraz

„DODATKI WĘGLOWE” …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 28 października 2022 roku, piątek) zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostały wypłacone 143 dodatki, na kwotę 429 000,00 złotych.

Adam Musiał Kierownik Gminnego …

Back to top