– GOPS

W czwartek (7 września) placówki ZUS w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Nowym Targu i Zakopanem zapraszają na dzień otwarty dla osób z niepełnosprawnością. Będzie można zapytać ekspertów o świadczenia emerytalno-rentowe i bezpłatną rehabilitację z ZUS. W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością w ZUS, we wrześniu zaplanowano również szkolenie on-line dla pracowników MOPS, GOPS, PCPR oraz …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w dniu 14 sierpnia br. (poniedziałek) biuro Ośrodka Pomocy Społecznej będzie nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że

Od dnia 01 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej, w siedzibie tut. Ośrodka w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie od dnia 1 lipca 2023 roku przyjmowane są WNISOKI na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 w formie elektronicznej, wraz z kompletem dokumentów o …

Od dnia 01 października 2023 roku zmienia się kwota kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024.

Nowe kryterium wynosi 1 209,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  również tzw. mechanizm “złotówka za złotówkę”.

Krościenko nad Dunajcem

Dnia16 czerwca 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co będzie oznaczać koniec obowiązywania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2. 

W związku z tym, od dnia 6 sierpnia 2023 roku obowiązywać będą poniższe zasady …

Back to top