– GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  informuje, iż ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 roku został zmieniony wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Nowy wzór znajduje się z załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z występującymi wątpliwościami przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej „dodatki elektryczne”, skorzystać ze wsparcia może …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że istnieje możliwość przyznania w 2023 roku pomocy w formie usług opiekuńczych.

Co to są usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze mogą być …

Krościenko nad Dunajcem

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w październiku 2022 roku Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 102 354,84 złotych.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu I – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą od 01 grudnia składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 23 listopada (środa)  zostały wypłacone kolejne dodatki:

„Dodatki dla gospodarstw” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 38  dodatków na kwotę 86 000,00 złotych oraz

„Dodatki węglowe” …

Back to top