– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Przewodniczący KomisjiPLEWA FRANCISZEK

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XXIII/202/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca KomisjiŚNIEGOŃ …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Back to top