– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
CHROBAK JAN


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 23 marca 2021 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Analiza poniesionych kosztów związanych z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji
SKUBISZ GERWAZY    


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 23 marca 2021 roku o godzinie 1400, w  trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji
KUNDZIARZ MARIAN

Back to top