– Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Przewodniczący Komisji
PLEWA FRANCISZEK

Back to top