– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 czerwca 2021 roku o godzinie 1100.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Krościenko nad Dunajcem to kolejna miejscowość, w której w sobotę i niedzielę 19 i 20 czerwca 2021r. będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19- jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

Aby przyjąć szczepionkę, wystarczy przyjść z dowodem osobistym i zaczekać na swoją kolej – bez wcześniejszego zapisywania się na konkretny termin czy godzinę.

W Krościenku będą działać 2 plenerowe punkty szczepień …

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd  miny w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 08.06.2021r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączami …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd  Gminy w Krościenku nad Dunajcem  zawiadamia, że w dniu 08.06.2021r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godzinie 11:00

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad …

Back to top