– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zastępca Przewodniczącej Komisji
NATALIA KUBIK


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji
GERWAZY SKUBISZ


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 1400, w  trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top