– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 26 maja 2021 roku o godzinie 1400 w Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Analiza sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia gminy za rok 2020.Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020 oraz sporządzenie …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zastępca …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28 maja 2021 roku o godzinie 1100.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia …

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie maila zatytułowanego „List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej …

Back to top