– Cennik opłat i usług cmentarnych

Cennik opłat i usług cmentarnych na cmentarzu Komunalnym w Krościenku n.D.

1.    Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów (bez prawa wykonania nagrobka) na okres 20 lat
1.1a) pod grób ziemny dziecięcy (dziecko do lat 6-ciu)
b) opłata prolongacyjna na dalsze 20 lat
150 zł
150 zł
1.2a) pod grób ziemny pojedynczy ( w wymiarach max. 1mx2m)
b) opłata prolongacyjna na dalsze 20 lat
300 zł
300 zł
1.3Przy pochówku w istniejącym, opłaconym grobie ziemnym pobiera się opłatę za przedłużenie nienaruszalności grobu do 20 latiloczyn 1/20 ustalonych w pkt 1.1 i 1.2 opłat i ilości lat jakie pozostają do opłacenia, aby dochować grób na 20 lat   
1.4a) opłata za miejsce przeznaczone do pochówku urny (jeżeli inne niż istniejący grób ziemny)
b) prolongata miejsca pod urnę (jeżeli inne niż istniejący grób ziemny)
150 zł      
150 zł
2.    Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany (grobowiec) na 50 lat.
2.1a) pojedynczy jednopoziomowy
b) podwójny jednopoziomowy
1200 zł
2400 zł
2.2a) pojedynczy dwupoziomowy
b) podwójny dwupoziomowy
1400 zł
2800 zł
2.3a) pojedynczy trzypoziomowy
b) podwójny trzypoziomowy
1600 zł
3200 zł
2.4Opłata prolongacyjna za zachowanie grobowca na 20 lat pobierana po okresie 50 lat licząc od roku, w którym wydano zezwolenie na wykonanie grobowca, a w przypadku braku zezwolenia od roku, w którym  dokonano pierwszego pochówku w grobowcu
a) za grobowiec pojedynczy
b) za grobowiec podwójny
c) za grobowiec potrójny300 zł             
600 zł
900 zł
2.5Przy pochówku w istniejącym, nieopłaconym grobowcu pobiera się przy pochówku opłaty (za miejsce) określone w pkt 1.2a lub 1.4b300 zł
3.    Opłata za zezwolenie na utrwalenie grobu nagrobkiem (jednorazowa)
3.1.a) grobu dziecięcego lub grobu z urną
b) grobu ziemnego pojedynczego
c) grobu ziemnego podwójnego
d) grobu ziemnego potrójnego
200 zł
450 zł
900 zł
1350 zł
4.    Opłata za wykonanie grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły
4.1w okresie od 1 kwiecień do 31 listopad
a) grobu dziecięcego (dziecko do lat 6-ciu) lub grobu na urnę
b) grobu pojedynczego jednopoziomowego
c) grobu pojedynczego dwupoziomowego (na dwa miejsca)
200 zł                    
450 zł       
600 zł
4.2w okresie od 1 grudzień do 31 marzec
a) grobu dziecięcego (dziecko do lat 6-ciu) lub grobu na urnę
b) grobu pojedynczego jednopoziomowego
c) grobu pojedynczego dwupoziomowego (na dwa miejsca)
250 zł
550 zł
700 zł                       
5.    Pozostałe opłaty
5.1a) za otwarcie grobowca i przygotowanie grobowca do pochówku (bez konieczności usuwania warstwy ziemi)
b) za otwarcie i przygotowanie grobowca do pochówku poprzedzone usuwaniem warstwy ziemi
250 zł
400 zł
5.2przygotowanie grobu ziemnego z nagrobkiem do pochówku (usunięcie płyty, ułożenie powtórne płyty)150 zł
5.3udział w ceremonii (gdy pochówek wykonywany przez zewnętrzny podmiot)250 zł

Do podanych w cenniku opłat doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 13.2012 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2012 roku

Back to top