– Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  przystąpił do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.03.2022- 31.12.2022r.

Kwota dofinansowania – 88 862,40 zł.

Całkowita wartość – 88 862,40 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem wsparciem w formie opieki wytchnieniowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 15 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego – 12 osób;

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego – 3 osoby.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem ze środków Programu „Opieka Wytchnieniowa” w 2022 roku ogółem powinno zostać zrealizowanych 2178 godzin wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem lub pod numerem telefonu 18 262 30 09 wewn. 11 (Adam Musiał).

Program na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.03.2022- 31.12.2022r.

Kwota dofinansowania – 88 862,40 zł.

Całkowita wartość – 88 862,40 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem wsparciem w formie opieki wytchnieniowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 15 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego – 12 osób;

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego – 3 osoby.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem ze środków Programu „Opieka Wytchnieniowa” w 2022 roku ogółem powinno zostać zrealizowanych 2178 godzin wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem lub pod numerem telefonu 18 262 30 09 wewn. 11 (Adam Musiał).

Back to top