– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025  będzie trwać od 1 – 15 marca 2024 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

Terminy dokonywania …

Krościenko nad Dunajcem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że zgodnie rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U z 2023. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U z 2023 poz. 2473), kwalifikacja wojskowa dla …

W dniu 11 stycznia 2024 roku, w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem odbyło się podpisanie umów dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Przekazane środki, pochodzące z budżetu Gminy, zostaną przeznaczone na podstawowe potrzeby zapewniające gotowość bojową jednostek w 2024 roku.

Podczas spotkania, Wójt Gminy – Jan Dyda podsumowując miniony rok, podziękował strażakom za ofiarne …

Aplikacja „Moje Odpady”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem informuję, iż uruchomiono bezpłatną aplikację „MOJE ODPADY” dla mieszkańców naszej gminy.

 Aplikacja “Moje odpady” zawiera:

mobilny harmonogram odbioru odpadównajważniejsze informacje dotyczące PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)samouczek z wytycznymi ułatwiającymi segregację odpadów komunalnychinformacje o terminach  wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     …

Back to top