– Półkolonie w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dot. możliwości organizacji opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym Wójt Gminy informuje, że już w lipcu br. planowana jest organizacja półkolonii  dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klas I-IV szkół podstawowych z terenu gminy.

Realizatorem zadania będzie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Półkolonie zostaną zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem  ul. Biały Potok 1 w dwóch turnusach. Pierwszy od 1 do 12 lipca, drugi od 15 do 26 lipca w godz. 800-1500.

W ramach półkolonii planowane są: m.in. zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, wycieczki górskie oraz wycieczki autokarowe. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę oraz wyżywienie na miejscu.

Planowany koszt udziału dziecka w półkolonii wyniesie ok. 600,00 zł (za turnus) i może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników oraz w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Back to top