– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dot. możliwości organizacji opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym Wójt Gminy informuje, że już w lipcu br. planowana jest organizacja półkolonii  dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klas I-IV szkół podstawowych z terenu gminy.

Realizatorem zadania będzie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko …

Już niedługo rolnicy i producenci  będą mogli sprzedawać swoje wyroby na odnowionym targowisku w Krościenku nad Dunajcem. Na ten cel Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała  dotacje ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja1)- zadanie „Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe wraz z przebudową dróg publicznych i ich infrastrukturą w …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie działania spółek. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 30.000,00 zł.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 29.03.2024 …

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w Krościenku nad Dunajcem powstanie żłobek samorządowy. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma na realizację zadania pn. „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029” dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 976.812 zł.

Grupę docelową zadania …

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację celową w wysokości 255 000,00 zł na  realizację projektu pn.” „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce ewid.nr 10484/171, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krościenko nad Dunajcem” w ramach konkursu  „Małopolska

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa „MIRS” 2024.

To kolejna inwestycja w promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dla …

Back to top