– Zaproszenie na spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Gmina Krościenko nad Dunajcem jest w trakcie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem. Strategia to najważniejszy dokument planistyczny opracowywany co kilka lat w gminie, który wyznacza jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Zależy mi jako Wójtowi Gminy, aby proces refleksji strategicznej odbywał się w maksymalnie szerokim gronie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem naszej lokalnej wspólnoty.

Chciałbym zaprosić na kolejne spotkanie, na którym porozmawiamy z Państwem o najważniejszych barierach, szansach i wyzwaniach rozwojowych, przed którymi stoi dziś nasza Gmina. Zależy nam na różnych spojrzeniach i różnych opiniach – tylko wtedy wypracowana wizja rozwoju będzie wypadkową oczekiwań całej wspólnoty samorządowej, a my jako mieszkańcy tej Gminy będziemy mogli utożsamiać się z przyjętymi rozstrzygnięciami.

Spotkania zaplanowaliśmy w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji przy Rynku 34 w czwartek 18 stycznia 2024 roku:

  • Młodzież z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem – godzina 9.00 
  • Zespół do spraw opracowania strategii oraz Radni Gminy Krościenko nad Dunajcem – godzina 13.00
  • Osoby prowadzące dzielność gospodarczą na terenie gminy – godzina 17.00

Liczę na Państwa obecność i aktywne włączenie się w rozmowę o przyszłości Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Z poważaniem
Jan Dyda
Wójt Krościenka nad Dunajcem

Back to top