– Zaproszenie na warsztaty Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem. Strategia to najważniejszy dokument planistyczny opracowywany co kilka lat w gminie, który wyznacza jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Zależy mi jako Wójtowi Gminy, aby proces refleksji strategicznej odbywał się w maksymalnie szerokim gronie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem naszej lokalnej wspólnoty. Za nami kilka internetowych ankiet, w których pytaliśmy mieszkańców o różne, ważne z punktu widzenia rozwoju, rzeczy. Mamy też wyniki analiz statystycznych pokazujących istotne, w kształtowaniu polityki rozwoju, zjawiska i trendy dotyczące tak samej Gminy Krościenko nad Dunajcem, jak i jej otoczenia.

Chciałbym zaprosić Pana/Panią na pierwsze z cyklu spotkań strategicznych, gdzie z jednej strony zaprezentujemy dotychczasowe efekty prac, ale też porozmawiamy z Państwem
o najważniejszych barierach, szansach i wyzwaniach rozwojowych, przed którymi stoi dziś nasza Gmina. Zależy nam na różnych spojrzeniach i różnych opiniach – tylko wtedy wypracowana wizja rozwoju będzie wypadkową oczekiwań całej wspólnoty samorządowej, a my jako mieszkańcy tej Gminy będziemy mogli utożsamiać się z przyjętymi rozstrzygnięciami.

Pierwsze z cyklu warsztatów strategicznych zaplanowaliśmy na środę, 18 października 2023 roku na godzinę 12.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji przy Rynku 34.

Liczę na Pana/Pani obecność i aktywne włączenie się w rozmowę o przyszłości Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Z poważaniem
Jan Dyda
Wójt Krościenka nad Dunajcem

Back to top