– Informacje urzędowe

W niedziele 6 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość przekazania Orderu Orła Białego w Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku nad Dunajcem. Prezydent Andrzej Duda przekazał najwyższe państwowe odznaczenie przedstawicielom Ruchu Światło Życie i Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Odznaczenie z rąk Prezydenta odebrał Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – ks. Marek Sędek i Główna odpowiedzialna Instytutu Niepokalanej …

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwał:

Nr LI/472/2023 z 20 lipca 2023r.w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – „Biały Potok 1”;Nr …

Krościenko nad Dunajcem

W dniach od 24.07.2023 r. do 04.08.2023 r. z powodu urlopu pracownika, Urząd Stanu Cywilnego w Krościenku nad Dunajcem będzie czynny codziennie w godzinach 1300-1500.

W sprawach pilnych, poza określonymi wyżej godzinami,w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego i Urzędzie Gminy/Miasta można dokonać następujących czynności z zakresu:

wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,wpisywania zagranicznych …

Krościenko nad Dunajcem

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących osób posiadających zbiorniki wybieralne i przydomowe oczyszczalnie ścieków związanych z koniecznością zawierania umów z odbiorcami ścieków informujemy, że każdy właściciel szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać częstotliwość …

Back to top