– Informacja

Krościenko nad Dunajcem

W dniach od 24.07.2023 r. do 04.08.2023 r. z powodu urlopu pracownika, Urząd Stanu Cywilnego w Krościenku nad Dunajcem będzie czynny codziennie w godzinach 1300-1500.

W sprawach pilnych, poza określonymi wyżej godzinami,
w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego i Urzędzie Gminy/Miasta można dokonać następujących czynności z zakresu:

  • wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
  • uznania ojcostwa,
  • zmiany imion lub nazwisk,
  • wydawania zaświadczeń z rejestru PESEL,
  • sprawdzenia historii przekroczeń granicy (UKR),
  • zmiany danych po nadaniu numeru PESEL (UKR),
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego (z tym że w tym samym urzędzie należy dokonać odbioru dowodu).
Back to top