– Informacje urzędowe

W dniu 18 stycznia 2024 r. w sali widowiskowej CKiP odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2030.W godzinach porannych przedstawiciele młodzieży z terenu gminy, ze szkół podstawowych  z klas VII-VIII oraz ponadpodstawowych z ZSZiP  uczestniczyli w warsztatach mających na celu wypracowania głównych kierunków rozwoju gminy. W drugiej …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcemogłasza rokowania po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż oraz rozbiórkę budynku, na nieruchomości Gminy Krościenko nadDunajcem

przedmiotem rokowań jest budynek handlowo-usługowy (kiosk) usytuowany w Krościenku nad Dunajcem (środkowy kiosk przy rondzie) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid.nr 10484/104, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem oraz jego rozbiórka;budynek handlowo-usługowy …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Back to top