– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 26 maja 2021 roku o godzinie 1400 w Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia gminy za rok 2020.
  4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2020 oraz sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
KUBIK NATALIA

Back to top